Vertical Menu

Categories

Search

vhost6465

Seltsist

Selts ühendab erinevate meditsiinierialade esindajaid, kes on huvitatud liigutushäiretest (parkinsonism jt. ekstrapüramidaalhäired) ning selle neuroloogia eriharu edasiarendamisest Eestis.

Selts asutati 23.mail 2008 Käärikul.


Eesti Liigutushäirete Seltsi
koosolekDÜSTOONIAD


21.
aprillil 2016.a. kell 12.00

Tartu Ülikooli närvikliiniku auditooriumis Puusepa 8 –
H502

 Programm:

11:30 Kohvilaud

12:00 Ettekanded:

Pille Taba – Düstooniad: kas uus klassifikatsioon
tähendab uut käsitlust?

Karin Rallmann – Kõridüstooniad

Maarika Liik – ENMG osa düstooniate diagnoosimisel ja
ravis

Janika Kõrv – Botulismitoksiin ja selle kasutamine
düstooniate korral

Tiiu Retter – Mida teha siis, kui ravi
botulismitoksiiniga on ebaefektiivne?

15:00 Järgneb lõunasöök.

Registreerimine kuni 11. aprillini 2016.a:

Karin.Rallmann@kliinikum.ee

Osavõtt ELHS liikmetele tasuta.
Külalistele osavõtumaks 10 EUR – tasuda arveldusarvele
EE901700017001881224 (Nordea pank)
Organiseeritud on buss Tallinnast.