Eesti Liigutushäirete Seltsi koosolek

19. aprill 2024

Tartus

 

külalislektor prof. Christine Klein Lüübekist, teemaks geneetika.